fbpx

Từ 1/1/2018: Người đi bộ sai luật có thể bị phạt ngồi tù 15 năm

posted in: Tin tức giao thông | 0

Bộ luật Hình sự 2015 được đổi mới và bổ sung nội dung đặc biệt với người đi bộ. Trong đó nhấn mạnh nguy cơ bị ngồi tù tới 15 năm dành cho người đi bộ sai luật khi tham … Read More

1 2 3 4
HotelKDM - Browse hotel reviews for the best hotels in the world before check-in | TuSach24h | GiaSoc24h | Read free ebooks | Mã giảm giá shopee