• Tên video Hướng dẫn tháo hệ thống túi khí
  • Người thực hiện Đặng Quý Dương
  • Loại áo VTE01